Kurdish Scholar

Kurdish Scholar

Bibliography Language: Turkish

  • Content Types

  • Languages

  • Years

Author(s):
Abstract / Review

Kürtler açısından oldukça yıkıcı sonuçlar doğuran birinci dünya savaşının hemen akabinde, İstanbul’da bir grup Kürt kadını milli bir şuur etrafında bir araya gelerek bir cemiyet kurmaları tarihi bir vakıa olmanın yanında önemli bir sembolik değer taşımaktadır. Üzerinden yüz yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olan bu anlamlı hareketin ilk kez

Author(s):
Language:
Abstract / Review

Cezayir’den Hindistan’a, Balkanlardan Ürdün’e, Dağlık Karabağ’dan Belucistan’a kadar yayılmış yüzlerce Kürt aşiretinin tarihine odaklanan bu kitap, hemen hemen her Kürt aile ve aşiretinin bir parçasının bulunduğu Horasan’ı ve orada yaşayan Kürtleri yüzlerce kaynak, harita, el yazması ve fotoğrafla ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Horasan’daki Şiî-Alevî Kürtlerin siyasî ve tarihî macerası, Osmanlı, Özbek,

Author(s):
Abstract / Review

In this study, narrative analysis of Kurdish folktales is performed by analytical reading method and a general typology is presented. The aim of this typology is to set an example for the future Kurdish narratives of children. For the purpose mentioned above, 1300 folktales were compiled and written and the