Kurdish Scholar

Kurdish Scholar

Bibliography Author: Erol Saybak

  • Content Types

  • Languages

  • Years

Author(s): ,
Language:
Abstract / Review

Perîşanname, xaseten li Rojhilat û Bakurê Kurdistanê bûye mijara gelek lêkolînên edebî û mensûbiyeta ‘tevgera hûrûfiyye’ ya muellifê wê Mela Perîşanê Dînewerî jî tê de, gelek îddiayên mezin li ser vê berhema balkêş hatine nivîsîn. Pisporên edebiyata kurdî li ser cureya metnê û nasnameya muellifê wê, fikrên dûrî hev pêşkêş